POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A Femmefleur SSCL ens preocupem per la confidencialitat de les dades aportades pels clients.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal, Femmefleur informa que les dades personals que se li facilitin s’inclouran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota responsabilitat de Femmefleur SCCL.

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i en el futur enviar ofertes comercials sobre productes i serveis que poden resultar d’interès pels clients.

Femmefleur SCCL garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòstis comercials ni cedida a tercers.

Els clients de Femmefleur podran en tot moment exercitar el dret a accés, rectificació, cancelació i oposició, dirigint-se per correu certificat al Responsable de Protecció de dades Femmefleur SCCL a C/Domènech 7- 08012 Barcelona o bé contactant amb nosaltres mitjançant la nostra secció de contacte o directament a través del correu [email protected]

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals s’interpretaran d’acord a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot allò que no s’hagi previst en les mateixes. (Bàsicament Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic).

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmenen, per pròpia elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANZA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANZA ONLINE (www.confianzonline.es).

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS

A Femmefleur SCCL no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, essent exclusiva la responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través de la pàgina www.femmefleur.net.

INTERCANVI O DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ

Femmefleur SCCL declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que puguin fer de la pàgina menors en cas que els continguts als que s’accedeixi pugui ferir la seva sensibilitat.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

Femmefleur SCCL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat al respecte.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

A Femmefleur SCCL no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per tereceres persones mitjançant intromissions ilegítimes fora del control de Femmefleur SCCL.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüències d’errors, defectes o omissions en la informació que faciilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.